Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst afgesloten met Saint Mac (saintmac.be), Breeërsteenweg 304 te 3640 Kinrooi met als ondernemingsnummer 0629.825.057. Afwijkingen zijn enkel mogelijk mits schriftelijke goedkeuring door Saint Mac.

Verkoopsvoorwaarden

 • Saint Mac bestaat uit een fysieke winkel op hogervermeld adres als een webshop via de website saintmac.be. Alle vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en verkopen door Saint Mac, met uitzondering van deze voorwaarden welke enkel betrekking (kunnen) hebben op de aankoop-verkoop via de website.
  Door gebruik te maken van de website saintmac.be en het plaatsen van een bestelling bij Saint Mac geeft de klant aan dat hij/zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk onderhavige voorwaarden voor verkoop, levering en privacy aanvaardt.
 • Door het plaatsen van een bestelling bij ons, bevestig je dat je (of de bestemmeling van de bestelling) minstens 18 jaar oud bent of ouder, wanneer in het land van bestelling evenals in dat van bestemming strengere leeftijdsregels gelden. Check aub de leeftijdsvereisten van jouw land en dat van bestemming van de goederen. Drink verantwoord, geniet maar drink met mate.
 • Saint Mac streeft ernaar de inhoud van en de vermeldingen op de website zo correct en up-to-date mogelijk te houden. Afbeeldingen van producten zijn echter ten illustratieve titel, wij kunnen niet garanderen dat het product er precies hetzelfde zal uitzien als op jouw scherm. Het geleverde product kan enigszins verschillen van de afbeelding op de website. Het is niet altijd te garanderen dat een product zal worden geleverd met een bijhorende verpakkingsdoos. Er zijn producten die standaard een bijhorende verpakkingsdoos hebben, andere soms of nooit. Als je wil weten of een product al dan niet geleverd wordt met een bijhorende verpakkingsdoos neem dan vooraf contact op.
  Smaakweergaves kunnen nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid; zij dienen louter als een persoonlijke leidraad voor een aankoop en vormen als advies een onderdeel van onze service. Producten kunnen allergenen bevatten; deze worden niet op de website vermeld. Wanneer je allergisch bent voor bepaalde producten neem je best eerst contact met ons op. De producten kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen onafhankelijk van onze wil en Saint Mac is naast een webshop ook een fysieke winkel. Dit brengt met zich mee dat er zich soms verschillen kunnen voordoen in prijzen en stockvoorraad. Saint Mac kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van prijswijziging om redenen onafhankelijk van onze wil of uitputting van de stock. Uiteraard wordt je hiervan op de hoogte gebracht en krijg je de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Als er al betaald is volgt een terugbetaling. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. Deze worden steeds apart vermeld.
 • De website leidt je door het bestelproces, waardoor je alle informatie krijgt met betrekking tot de te bestellen en bestelde producten. Deze informatie ontvang je of op de website, of via email of op beide manieren. In deze informatie vind je zowel de eigenschappen van het product, de wijze van betaling, kosten en termijn van levering alsook ten aanzien van consumenten de mogelijkheid en de voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. Het is belangrijk dat je de adresgegevens duidelijk vermeldt zodat de email jouw mailbox bereikt en de levering op het correcte adres plaatsvindt. Saint Mac is niet aansprakelijk voor mislukte of laattijdige levering als er zich fouten bevinden in de opggeven adresgegevens.
 • Op de website worden de prijzen en diverse betaalmogelijkheden vermeld. De weergegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW en accijnzen maar zonder verzendingskosten. De verzendingskosten worden weergegeven van zodra een product wordt aangevinkt voor bestelling. Verzendingskosten voor leveringen buiten Europa zullen op aanvraag medegedeeld worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de heffing van lokale belastingen en accijnzen buiten België. De bestelde producten dienen vooraf betaald te worden; van zodra de betaling door ons is ontvangen begint de leveringstermijn te lopen. Ingeval terugstorting van gelden, in toepassing van het herroepingsrecht of bij gebrek aan het bestelde product, kunnen wisselkoersen nooit in het nadeel van Saint Mac gelden. Saint Mac is steeds gerechtigd om te rekenen in Euro aan de koers van de dag.

Leveringsvoorwaarden

 • De op de website vermelde producten zijn normaliter allemaal in stock waarbij Saint Mac probeert zo snel mogelijk te leveren. Als je zeker wil zijn dat de producten worden geleverd tegen een bepaalde datum, dien je voldoende tijd te rekenen tussen de datum van bestelling en levering. Bij twijfel neem je best contact op met Saint Mac om de leveringstermijn in te schatten.
 • Bestelde goederen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden en bij vaststelling van gebreken/tekorten dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met Saint Mac. Wanneer je beschadigde goederen zou ontvangen, dien je ons dit onmiddellijk en schriftelijk te verwittigen, voorzien van de nodige foto’s. Je mag deze goederen en hun verpakking niet terugzenden noch wegwerpen vooraleer de transportfirma hiervan kennis heeft genomen en deze goederen heeft kunnen controleren; anders hebben wij mogelijkerwijs geen verhaal op de transportfirma.
 • De verzendingskosten worden steeds aangegeven bij de bestelling op de website en zijn ten laste van de klant. Verzendingskosten voor zendingen buiten Europa zullen op aanvraag meegedeeld worden. Als de goederen naar ons zouden geretourneerd worden omwille van een foutief of onvolledig adres, houden wij ons het recht voor om een tweede verzendingskost aan te rekenen bij herverzending. Als je geen tweede zending wil, zijn wij gerechtigd om de kosten van de eerste zending in mindering te brengen van het terug te storten bedrag.
 • De bestelde producten kunnen ook steeds vrij van leveringskost worden opgehaald in de fysieke winkel van Saint Mac, gelegen aan de Breeërsteenweg 304 te 3640 Kinrooi.

Herroepingsrecht voor consumenten

 • Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van enige reden de overeenkomst te
  herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of de door jou aangewezen bestemmeling, het bestelde product fysiek in het bezit krijgt. Ingeval meerdere producten zijn besteld en op verschillende dagen worden geleverd, is dit 14 dagen na de dag waarop je of de door jou aangewezen bestemmeling het laatste goed van de bestelling fysiek in het bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons een email te sturen met vermelding van:
  - jouw naam en woonplaats
  - eventueel naam en woonplaats van de bestemmeling
  - product of producten, voorwerp van de bestelling die je wenst te herroepen
  - bankrekeningnummer met vermelding van IBAN- en BIC-code
  - referentienummer van de bestelling
  - de wens de overeenkomst te herroepen.
  Vervolgens dien je ons de goederen te retourneren binnen diezelfde termijn, voorzien van voldoende en adequate verpakking alsook van de originele factuur. De kosten van deze verzending zijn ten laste van de klant. De goederen dienen te worden verzonden naar of kunnen worden overhandigd in de fysieke winkel aan de Breeërsteenweg 304 te 3640 Kinrooi. Na ontvangst van de goederen in volledige en onbeschadigde staat, zullen wij de aankoopprijs onverwijld retourneren aan de klant. De kosten van de originele zending worden niet geretourneerd. Saint Mac behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten beschadigd werden door de klant. In dergelijk geval behoudt Saint Mac de aankoopprijs.
 • Toepasselijk recht. Op alle overeenkomsten met Saint Mac is het Belgisch recht van toepassing.